dilluns, 17 de desembre de 2007

ESCLAVATGE

...volien assistir al traspàs de l'antic capità negrer, enriquit amb el tràfic d'esclaus i no pas amb el conreu de tabac i de canya de sucre com havia dit sempre. Imatges d'homes , de dones, de criatures sacrificades...

L’ESCLAVATGE
-----------------

L’origen de l’esclavatge és molt antic, ja que, en civilitzacions com Egipte, Grècia o Roma es va practicar, fins ben avançat el segle III després de Crist. A l'Europa feudal, fou substituïda per una nova classe de camperols servils lligats a les terres dels seus amos.
Centrant-nos en l’època posterior al descobriment d’Amèrica, podem parlar d’un ressorgiment extraordinari de l'esclavatge. A les noves terres feia falta mà d’obra per treballar a les mines i a les plantacions. Els indígenes locals no estaven acostumats a aquests treballs i un cop cristianitzats es convertien en súbdits de ple dret. Per substituir-los els espanyols van començar a portar a Amèrica esclaus africans. Aviat va ser imitada aquesta pràctica per portuguesos, anglesos, holandesos i tota la resta de països amb possessions al Nou Món. Es calcula que entre els segles XVI i XIX, uns dotze milions d’africans, dels quals una quarta part va morir pel camí, van ser traslladats a Amèrica, fent d’aquesta activitat un lucratiu negoci negrer. Els proveïdors d’esclaus solien ser petits reis locals que venien els presoners fets en les seves guerres amb altres tribus, o bé professionals que efectuaven ràtzies per caçar homes. Els esclaus eres transportats en condicions infrahumanes als mercats americans, on a canvi d’ells, s’adquirien productes colonials –tabac, sucre o metalls preciosos- que després eres venuts a Europa.
A partir del segle XVIII, es produí un moviment d'oposició al comerç d'èssers humans, que va anar avançant fins que les principals potències van decretar l'abolició total de l'esclavatge. A Espanya va arribar l'any 1870.
Actualment encara es pot parlar de modalitats d'esclavatge, algunes en forma d'explotació laboral on els treballadors subssisteixen en condicions de misèria i amb una llibertat molt restringida, per no parlar de les xarxes internacionals de prostitució.