dissabte, 10 de novembre de 2007

HE CREAT EL MEU BLOG


Hola amics i amigues! Per fi ha arribat l'hora! Ara podré escriure sobre el llibre Camí de Sirga. De moment no sé com començar ni què posar. No tinc ni idea de com afegir fotografies ni textos, però suposo que tot arribarà. D'altra banda veig que companys més experts ja han fet llistes de renecs, de postes de sol, d'expressions i altres dades que jo no podria de cap manera superar; per tant, els estic molt agraïda i ara per ara, em limitaré a exposar les meves impressions, tractant d'extreure de cada capítol el que per a mi resulta més impactant.
Posteriorment he afegit a l'escrit inicial la portada de Camí de Sirga perquè per fi he après a insertar fotografies.