dimarts, 19 de febrer de 2008

TANKAS DE LA GRAN DIADA -DEDICAT A LA MARIA CASTRO

Oh al·leluia!
Quina joia, quin gaudi,
quina flipada!
La data memorable
dijous fou arribada.
---
Sou veritables,
deixo d'imaginar-vos.
Quan tafanegi
vostres blogs admirables
als noms posaré cara.
---


Maria Castro,
inspirada cuinera,
dels perols fada.
Sublim taula de festa,
digna de gran diada.

---
Àpat de luxe,
docta gastronomia,
postres selectes,
gustoses llepolies
que el paladar delecten.